І семестр для 7 класу (велике оновлення 2021)

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи, лабораторні роботи) з фізики для 7 класу 1 семестр за новою програмою на 2021 - 2022 навчальний рік

Сумісні з підручниками:

1. Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2015. — 256 с. : іл., фот.

2. Фізика : підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Д. Сиротюк. — Київ : Генеза, 2015. — 240 с. : іл.

3. Фізика : підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — Київ : Світоч, 2015. — 224 с.: іл.


!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 01 Фізика як навчальний предмет. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті. Фізика – наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 02 Будова речовини. Молекули. Атоми

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 03 Наукові методи вивчення природи

Урок 04 Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин. Похибки й оцінювання точності вимірювань

Урок 05 Розв’язування задач з теми «Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин. Похибки й оцінювання точності вимірювань»

Урок 06 Лабораторна робота № 1. Визначення ціни поділки шкали вимірювального приладу

Урок 07 Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’ємів твердих тіл, рідин і сипких матеріалів

Урок 08 Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл

Урок 09 Узагальнення та систематизація знань з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»

Урок 10 Контрольна робота № 1 з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»

Урок 11 Захист навчальних проєктів з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»

Урок 12 Механічний рух. Відносність руху. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення

Урок 13 Рівномірний рух. Швидкість руху

Урок 14 Розв’язування задач з теми «Рівномірний рух. Швидкість руху»

Урок 15 Графіки рівномірного руху

Урок 16 Розв’язування задач з теми Рівномірний рух. Швидкість руху. Графіки рівномірного руху»

Урок 17 Нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху

Урок 18 Розв’язування задач з теми «Нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху»

Урок 19 Розв’язування задач з теми «Нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху»

Урок 20 Рівномірний рух матеріальної точки по колу

Урок 21 Лабораторна робота № 4. Вимірювання періоду обертання та обертової частоти

Урок 22 Швидкість рівномірного руху по колу

Урок 23 Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань

Урок 24 Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника

Урок 25 Розв’язування задач з теми «Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань»

Урок 26 Узагальнення та систематизація знань з теми «Механічний рух»

Урок 27 Контрольна робота № 2 з теми «Механічний рух»

Урок 28 Захист навчальних проєктів з теми «Механічний рух»

Урок 29 Явище інерції. Інертність тіла. Маса як міра інертності

Урок 30 Лабораторна робота № 6. Вимірювання мас тіл способом зважування

Урок 31 Густина. Одиниці густини

Урок 32 Лабораторна робота № 7. Визначення густин твердого тіла та рідини