1 семестр для 7 класу (ВЕЛИКЕ ОНОВЛЕННЯ)

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи, лабораторні роботи) з фізики для 7 класу 1 семестр за новою програмою на 2023 - 2024 навчальний рік

Сумісні з підручниками:

1. Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2015. — 256 с. : іл., фот.

2. Фізика : підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Д. Сиротюк. — Київ : Генеза, 2015. — 240 с. : іл.

3. Фізика : підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — Київ : Світоч, 2015. — 224 с.: іл.


Розділ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 01 Фізика як навчальний предмет. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті. Фізика – наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 02 Будова речовини. Молекули. Атоми

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 03 Наукові методи вивчення природи 

Урок 04 Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин. Похибки й оцінювання точності вимірювань 

Урок 05 Розв’язування задач з теми «Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин. Похибки й оцінювання точності вимірювань» 

Урок 06 Лабораторна робота № 1. Визначення ціни поділки шкали вимірювального приладу 

Урок 07 Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’ємів твердих тіл, рідин і сипких матеріалів 

Урок 08 Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл 

Урок 09 Узагальнення та систематизація знань з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи» 

Урок 10 Контрольна робота № 1 з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи» 

Урок 11 Захист навчальних проєктів з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи» 

Розділ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

Урок 12 Механічний рух. Відносність руху. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення 

Урок 13 Рівномірний рух. Швидкість руху 

Урок 14 Розв’язування задач з теми «Рівномірний рух. Швидкість руху» 

Урок 15 Графіки рівномірного руху 

Урок 16 Розв’язування задач з теми Рівномірний рух. Швидкість руху. Графіки рівномірного руху»

Урок 17 Нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху 

Урок 18 Розв’язування задач з теми «Нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху» 

Урок 19 Розв’язування задач з теми «Нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху» 

Урок 20 Рівномірний рух матеріальної точки по колу 

Урок 21 Лабораторна робота № 4. Вимірювання періоду обертання та обертової частоти 

Урок 22 Швидкість рівномірного руху по колу 

Урок 23 Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань 

Урок 24 Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника 

Урок 25 Розв’язування задач з теми «Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань» 

Урок 26 Узагальнення та систематизація знань з теми «Механічний рух» 

Урок 27 Контрольна робота № 2 з теми «Механічний рух» 

Урок 28 Захист навчальних проєктів з теми «Механічний рух» 

Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

Урок 29 Явище інерції. Інертність тіла. Маса як міра інертності 

Урок 30 Лабораторна робота № 6. Вимірювання мас тіл способом зважування 

Урок 31 Густина. Одиниці густини 

Урок 32 Лабораторна робота № 7. Визначення густин твердого тіла та рідини