ІІ семестр для 7 класу (велике оновлення 2021)

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи, лабораторні роботи) з фізики для 7 класу 2 семестр за новою програмою на 2021 - 2022 навчальний рік

Сумісні з підручниками:

1. Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2015. — 256 с. : іл., фот.

2. Фізика : підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Д. Сиротюк. — Київ : Генеза, 2015. — 240 с. : іл.

3. Фізика : підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — Київ : Світоч, 2015. — 224 с.: іл.


Урок 33 Розв’язування задач з теми «Густина. Одиниці густини»

Урок 34 Сила – міра взаємодії. Графічне зображення сил. Додавання сил

Урок 35 Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука

Урок 36 Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл

Урок 37 Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

Урок 38 Розв’язування задач з теми « Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість»

Урок 39 Тертя. Сила тертя

Урок 40 Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання

Урок 41 Узагальнення та систематизація знань з теми «Сила. Види сил»

Урок 42 Контрольна робота № 3 з теми «Сила. Види сил»

Урок 43 Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

Урок 44 Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

Урок 45 Гідростатичний тиск (в процесі оновлення)

Урок 46 Атмосферний тиск і його вимірювання. Барометри (в процесі оновлення)

Урок 47 Сполучені посудини. Манометри (в процесі оновлення)

Урок 48 Розв’язування задач з теми «Гідростатичний тиск. Атмосферний тиск. Сполучені посудини» (в процесі оновлення)

Урок 49 Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда (в процесі оновлення)

Урок 50 Умови плавання тіл (в процесі оновлення)

Урок 51 Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіла (в процесі оновлення)

Урок 52 Cудноплавство та повітроплавання (в процесі оновлення)

Урок 53 Узагальнення та систематизація знань з теми «Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл» (в процесі оновлення)

Урок 54 Контрольна робота № 4 з теми «Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл» (в процесі оновлення)

Урок 55 Захист навчальних проєктів з теми «Взаємодія тіл. Сила» (в процесі оновлення)

Урок 56 Механічна робота. Одиниці роботи. Потужність (в процесі оновлення)

Урок 57 Розв’язування задач з теми «Механічна робота. Одиниці роботи. Потужність» (в процесі оновлення)

Урок 58 Механічна енергія. Потенціальна і кінетична енергії тіла (в процесі оновлення)

Урок 59 Закон збереження і перетворення механічної енергії (в процесі оновлення)

Урок 60 Розв’язування задач з теми «Механічна енергія. Потенціальна і кінетична енергії тіла. Закон збереження і перетворення механічної енергії» (в процесі оновлення)

Урок 61 Момент сили. Умови рівноваги важеля (в процесі оновлення)

Урок 62 Лабораторна робота № 11. З’ясування умови рівноваги важеля (в процесі оновлення)

Урок 63 Рухомий і нерухомий блоки (в процесі оновлення)

Урок 64 Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії простих механізмів (в процесі оновлення)

Урок 65 Розв’язування задач з теми «Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії простих механізмів» (в процесі оновлення)

Урок 66 Лабораторна робота № 12 Визначення ККД похилої площини (в процесі оновлення)

Урок 67 Узагальнення та систематизація знань з теми «Механічна робота та енергія» (в процесі оновлення)

Урок 68 Контрольна робота № 5 з теми «Механічна робота та енергія» (в процесі оновлення)

Урок 69 Захист навчальних проєктів з теми «Механічна робота та енергія» (в процесі оновлення)

Урок 70 Резерв (в процесі оновлення)