Урок 23 Розв’язування задач з теми «Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника»

ФІЗИКА 8 КЛАС (НОВА ПРОГРАМА)

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

  • Конспект уроку
  • Презентація уроку

Мета уроку:

Навчальна. Закріпити знання з теми «Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника»; продовжити формування вмінь і навичок учнів розв’язувати фізичні задачі, застосовувати набуті знання.

Розвивальна. Розвивати вміння систематизувати, встановлювати зв’язки нового з раніше вивченим; аналізувати навчальний матеріал, умову задачі, хід розв’язання задач.

Виховна. Формування таких якостей особистості, як відповідність, організованість, дисциплінованість.

Тип уроку: урок закріплення знань.

Обладнання: навчальна презентація, комп’ютер.